SVELTY 糖質分解酵母120粒

SVELTY 糖質分解酵母120粒

HK$250.00 一般價格
HK$198.00銷售價格

日本樂天瘦身保健品部門第一名

-分解和抑制碳水化合物,糖分和脂肪的吸收

-改善腸道,潤腸通便

 

日本 Svelty分解酵母120粒 冰冰推薦的分解酵素

日本幾度斷貨,非常難買到!

Svelty糖質分解斷油斷糖分解油糖酵母酵一天2-3次,

一次2粒,用水吞服。

食用的時間很重要哦!

1。飯前食用,注意是飯前!!!

2。一天2次(如果可以的話,3次)

先科普一下,為什麼要抑制糖分和碳水化合物的吸收。

甜食的存在對於我們始終是一種誘惑。

經常吃糖會造成維生素缺乏,

缺鈣,缺鉀等營養問題。

碳水化合物提供身體熱量,

當抑制碳水化合物的吸收後,

身體就轉向跑燒脂肪來提供熱量,

從而達到壽身的目的。

孕婦,哺乳期不建議服用!️

 

產品中既分解酵母係有活性,會”住”喺腸入面,只要每日服食4粒【控油・解飯麵】,

分解酵母會越住越多,比間唔中食一次可以發揮強7倍既分解力!! 

實驗証明,食用【控油・解飯麵】第一日,分解約20卡,但連續食用,

分解力會逐日提升,到第7日達至140卡!!

由顯微鏡可以睇到,服食第一日,腸內只有少量分解酵母存生,

而服用到第7日,分解酵母明顯增多,keep住服用,

腸道keep住一定數量既分解酵母,咁先會越食越瘦!

 

建議食法:

每日份量最大一餐前4粒.

貼心提醒: 

所有產品不防敏;皮膚敏感者,建議使用前可諮詢專業醫師。

Follow

©2019 by op beauty